„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa AHR INVEST sp. z o.o. poprzez utworzenie innowacyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej na obszarze „LGD Beskid Gorlicki” mająca na celu „Rozwój przedsiębiorstwa AHR INVEST sp. z o.o. związany z otwarciem obiektu noclegowego na terenie „LGD Beskid Gorlicki”, będącego obiektem zakwaterowania krótkoterminowego turystów poprzez zakup wyposażenia i atrakcji dla gości oraz utworzenie 1 miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.